Tra cứu thông tin CBNV

Danh sách nhân viên

STT Ảnh Tên CBNV Số CMND/CCCD Xí Nghiệp Số Thẻ AT Bậc an Toàn Công việc Ngày cấp Trạng Thái
1 Phạm Hải Đăng Hưng Yên 940 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
2 Lưu Xuân Hòa Vĩnh Phúc 939 4/5 TN, SC và XLĐ 10-03-2023 Đang làm việc
3 Nguyễn Danh Toại chua cap nhat NPSC 929 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
4 Lê Phi Hùng chua cap nhat NPSC 903 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
5 Nguyễn Thanh Bình chua cap nhat NPSC 902 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
6 Nguyễn Tiến Đức chua cap nhat NPSC 631 4/5 Kinh doanh, Kế toán 30-11--0001 Đang làm việc
7 Nguyễn Hải Đăng chua cap nhat NPSC 629 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
8 Lê Thùy Dương chua cap nhat NPSC 930 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
9 Hoàng Văn Sơn chua cap nhat NPSC 740 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
10 Chu Quang Hiếu chua cap nhat NPSC 21 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
11 Nguyễn Đình Cường chua cap nhat NPSC 741 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
12 Phạm Văn Tuyển chua cap nhat NPSC 503 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
13 Đoàn Thanh Tuân chua cap nhat NPSC 638 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
14 Lê Việt Thanh chua cap nhat NPSC 632 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
15 Đoàn Thị Thu Hương chua cap nhat NPSC 928 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
16 Đặng Thanh Hải chua cap nhat NPSC 927 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
17 Nguyễn Việt Hà chua cap nhat NPSC 639 4/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
18 Phạm Thành Long chua cap nhat NPSC 938 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
19 Nguyễn Đức Anh chua cap nhat NPSC 937 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
20 Nguyễn Đức Thắng chua cap nhat NPSC 936 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
21 Phạm Thị Nguyệt Lan chua cap nhat NPSC 637 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
22 Trịnh Duy Sơn chua cap nhat NPSC 636 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
23 Nguyễn Thành Chung chua cap nhat NPSC 888-Thu hồi 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 05-05-2023 Nghỉ/Chuyển
24 Nguyễn Quang Hòa chua cap nhat NPSC 633 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
25 Trần Tiến Nam chua cap nhat NPSC 999 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 05-05-2023 Đang làm việc
26 Lương Hồng Hiệp chua cap nhat Yên Bái 745 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
27 Nguyễn Đức Hải chua cap nhat Lào Cai 926 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
28 Phạm Thành Nam chua cap nhat Lào Cai 925 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
29 Nguyễn Xuân Hưởng chua cap nhat Phú Thọ 866 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
30 Hoàng Mạnh Hùng chua cap nhat Phú Thọ 924 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
31 Đỗ Duy Chung chua cap nhat Phú Thọ 585 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
32 Đỗ Thị Thu Hằng chua cap nhat Phú Thọ 579 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
33 Đặng Trung Trường chua cap nhat Phú Thọ 584 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
34 Trần Đình Tú chua cap nhat Phú Thọ 583 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
35 Kiều Văn Đức chua cap nhat Phú Thọ 576 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
36 Dương Quang Việt chua cap nhat Phú Thọ 1 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
37 Nguyễn Hải Anh chua cap nhat Thái Bình 613 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
38 Đào Công Dương chua cap nhat Thái Bình 610 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
39 Quách Thị Việt chua cap nhat Thái Bình 820 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
40 Nguyễn Ngọc Cường chua cap nhat Thái Bình 599 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
41 Trần Minh Quang chua cap nhat Thái Bình 616 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
42 Phạm Vũ Hùng chua cap nhat Thái Bình 595 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
43 Lê Sỹ Thành chua cap nhat Bắc Giang 774 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
44 Hoàng Văn Chiến chua cap nhat Tuyên Quang 778 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
45 Chu Thị Như Quỳnh chua cap nhat Tuyên Quang 780 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
46 Quan Quốc Tuấn chua cap nhat Tuyên Quang 843 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
47 Ngô Anh Đức chua cap nhat Tuyên Quang 89 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
48 Lê Giang Thanh chua cap nhat Tuyên Quang 67 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
49 Vũ Mạnh Đức chua cap nhat Hà Giang 887 3/5 TN, SC và XLĐ 10-05-2023 Đang làm việc
50 Trần Hiệp Định chua cap nhat Nam Định 362 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
51 Bùi Anh Văn chua cap nhat Nam Định 923 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
52 Nguyễn Tuấn Anh chua cap nhat Nam Định 70 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
53 Nguyễn Tiến Thắng chua cap nhat Sơn La 922 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
54 Nguyễn Đức Tiến chua cap nhat Sơn La 921 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
55 Nguyễn Quang Thành chua cap nhat Sơn La 920 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
56 Nguyễn Đức Hùng chua cap nhat Điện Biên 919 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
57 Nguyễn Đình Hiếu chua cap nhat Điện Biên 789 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
58 Vũ Duy Tùng chua cap nhat Điện Biên 860 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
59 Trần Văn Tuấn chua cap nhat Thái Nguyên 710 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
60 Hoàng Văn Huy chua cap nhat Thái Nguyên 884 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
61 Đào Quang Bình chua cap nhat Thái Nguyên 883 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
62 Nguyễn Quyết Thắng chua cap nhat Thái Nguyên 882 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
63 Nguyễn Thị Thu Hoài chua cap nhat Thái Nguyên 918 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
64 Ngô Mạnh Thống chua cap nhat Thái Nguyên 806 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
65 Nguyễn Đức Thuận chua cap nhat Thái Nguyên 808 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
66 Nghiêm Xuân Hưng chua cap nhat Thái Nguyên 805 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
67 Nguyễn Thanh Bình chua cap nhat Thái Nguyên 461 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
68 Nguyễn Thúy Hà chua cap nhat Thái Nguyên 917 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
69 Dương Văn Nam chua cap nhat Thái Nguyên 222 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
70 Phạm Lan Hương chua cap nhat Thái Nguyên 916 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
71 Đồng Thị Hồng Gấm chua cap nhat Hòa Bình 915 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
72 Hoàng Hà Phương chua cap nhat Hòa Bình 449 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
73 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ chua cap nhat Hòa Bình 913 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
74 Dương Văn Diệu chua cap nhat Quảng Ninh 912 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
75 Dương Thế Ngọc chua cap nhat Hà Tĩnh 753 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
76 Trần Văn Dũng chua cap nhat Hà Tĩnh 881 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
77 Dương Kim Trọng chua cap nhat Hà Tĩnh 755 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
78 Trần Đăng Chung chua cap nhat Hà Tĩnh 752 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
79 Dương Hữu Quý chua cap nhat Hà Tĩnh 442 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
80 Lê Qúy Thắng chua cap nhat Hà Tĩnh 911 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
81 Nguyễn Hữu Thành chua cap nhat Hà Tĩnh 750 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
82 Dương Kim Thể chua cap nhat Hà Tĩnh 444 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
83 Dương Kim Hoàng chua cap nhat Hà Tĩnh 423 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
84 Phạm Công Dũng chua cap nhat Nghệ An 29 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
85 Trần Ngọc Trường chua cap nhat Nghệ An 835 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
86 Lê Đức Đào chua cap nhat Nghệ An 566 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
87 Nguyễn Công Tuấn Thanh Hóa 909 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
88 Nguyễn Đức Lương chua cap nhat Thanh Hóa 908 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
89 Nguyễn Văn Đoài chua cap nhat Thanh Hóa 907 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
90 Nguyễn Trung Dũng chua cap nhat Thanh Hóa 108 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
91 Lê Thị Dung chua cap nhat Thanh Hóa 856 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
92 Nguyễn Thị Hằng chua cap nhat Thanh Hóa 855 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
93 Lê Minh Tuấn chua cap nhat Thanh Hóa 905 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
94 Nguyễn Huy Khương chua cap nhat Thanh Hóa 229 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
95 Lê Thị Đoan Chính chua cap nhat Thanh Hóa 904 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
96 Chu Văn Thanh 001089025062 XL, SC & TN 23 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
97 Nguyễn Hữu Hoàn 011636303 XL, SC & TN 25 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
98 Lê Quang Đạo 123 Lạng Sơn 542 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
99 Trần Đức Hưng 123 Lạng Sơn 548 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
100 Đoàn Đức Duy 123 Lạng Sơn 541 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
101 Nguyễn nam Thanh 080997184 Lạng Sơn 530 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
102 Nguyễn Thế Hưng 123 Lạng Sơn 534 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
103 Đỗ Văn Hà 123 Lạng Sơn 529 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
104 Nguyễn Văn Điều 123 Hà Nam 366 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
105 Nguyễn Thành Nam A 123 Hà Nam 365 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
106 Phạm Tiến Dũng 123 Hà Nam 224 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
107 Trương Thị Yến 123 Hà Nam 743 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
108 Nguyễn Thành Nam B 123 Hà Nam 371 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
109 Đỗ Xuân Tuyến 123 Hà Nam 364 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
110 Phạm Thị Gấm 123 Hà Nam 363 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
111 Nguyễn Thế Anh 123 Hà Nam 352 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 30-11--0001 Đang làm việc
112 Nguyễn Hữu Nghị 123 Hà Nam 351 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 30-11--0001 Đang làm việc
113 Lê Long Xuyên 123 Cao Bằng 320 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 30-11--0001 Đang làm việc
114 Phạm Nhật Anh 123 XL, SC & TN 899 3/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
115 Nguyễn Quốc Hưng 010068000433 XL, SC & TN 832 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
116 Ân Văn Dũng 123 XL, SC & TN 897 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
117 Trần Đức Quy 017270009 XL, SC & TN 873 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
118 Nguyễn Công Thành 001066001855 XL, SC & TN 831 3/5 Lái Xe 05-05-2023 Đang làm việc
119 Phạm Quốc Học 001079049905 XL, SC & TN 19 5/5 Kỹ thuật-AT 05-05-2023 Đang làm việc
120 Khuất Duy Lân 001077009115 XL, SC & TN 635 5/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
121 Bạch Văn Lâm 123 Vĩnh Phúc 900 4/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Nghỉ/Chuyển
122 Trần Tuấn Anh 123 Thanh Hóa 896 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
123 Cao Ngọc Hải 123 Thanh Hóa 895 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
124 Nguyễn Bá Hùng 123 Thanh Hóa 894 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
125 Lê Thanh Nga 123 Thanh Hóa 893 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
126 Phan Huy Hoàng 123 Thái Bình 868 4/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
127 Trịnh Công Biên 123 Thái Bình 45 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
128 Bùi Quang Hùng 123 Thái Bình 821 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
129 Bùi Thị Thanh Nhàn 123 Phú Thọ 901 4/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
130 Dương Thị Tuyến 123 Hà Nam chua cap nhat 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
131 Nguyễn Hoàng Nam 123 Hưng Yên 862 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
132 Nguyễn Hoàng Chính 123 Hưng Yên 714 3/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
133 Vũ Xuân Luyện 123 Hưng Yên 32 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
134 Đặng Xuân Duy 123 Hưng Yên 891 3/5 Thiết Kế 01-01-2022 Đang làm việc
135 Mã Lý Trưởng 123 Cao Bằng 335 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
136 Lê Linh Hoạt 123 Cao Bằng 329 5/5 TN, SC và XLĐ 01-01-2022 Đang làm việc
137 Hà Minh Hải 123 Cao Bằng 336 4/5 TN, SC và XLĐ 08-04-2021 Đang làm việc
138 Trần Bình Dương 123 NPSC 10 5/5 Thí Nghiệm Điện 30-11--0001 Đang làm việc
139 Hoàng Quang Tuyền 123 Yên Bái 858 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
140 Trần Ngọc Anh 123 Yên Bái 49 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 30-11--0001 Đang làm việc
141 Nguyễn Tùng Dương 123 Thái Nguyên Đang cập nhật 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
142 Dương Xuân Hảo 123 Thái Nguyên 809 4/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
143 Nguyễn Xuân Thảo 123 Thái Nguyên 810 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
144 Trần Đình Trí 123 Thái Nguyên 220 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
145 Dương Đức Minh 123 Thái Bình 817 4/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
146 Tống Bảo Trung 123 Nghệ An 933 3/5 Lái Xe 30-11--0001 Đang làm việc
147 Phạm Viết Hoàn 123 Nghệ An Đang cập nhật 3/5 Lái Xe 30-11--0001 Đang làm việc
148 Đặng Viết Bình 123 Nghệ An 932 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
149 Nguyễn Duy Tài 123 Nghệ An 892 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
150 Trần Văn Đại 123 Nghệ An Đang cập nhật 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
151 Nguyễn Văn Tình 123 Lai Châu 747 5/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
152 Bùi Đức Thắng 123 Hà Tĩnh 931 3/5 Thí Nghiệm Điện 30-11--0001 Đang làm việc
153 Bạch Văn Hải 123 Hà Nam 890 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 30-11--0001 Đang làm việc
154 Lưu Thái Vương 123 Điện Biên 788 5/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
155 Nguyễn Văn Tỉnh 151184282 Lai Châu 518 5/5 Hành chính văn phòng 30-11--0001 Đang làm việc
156 Nguyễn Thị Phương 045098100 Lai Châu 516 4/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
157 Đinh Bá Hiển 045136984 Lai Châu 501 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
158 Hoàng Minh Tùng 045055622 Lai Châu 492 5/5 Hành chính văn phòng 15-05-2019 Đang làm việc
159 Lê Huy Hoàng 001081000469 XL, SC & TN 11 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 05-05-2023 Đang làm việc
160 Nguyễn Minh Đức 011510720 XL, SC & TN 12 5/5 Kỹ thuật-AT 05-05-2023 Đang làm việc
161 Trần Thanh Hải 017082000286 XL, SC & TN 18 5/5 CBATCT 05-05-2023 Đang làm việc
162 Hoàng Huy Quang 26085006005 XL, SC & TN 877 5/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
163 Vũ Thế Anh 168501794 XL, SC & TN chưa cấp 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
164 Đỗ Duy Khánh 063454664 XL, SC & TN 898 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
165 Đinh Minh Đức 132342542 XL, SC & TN 876 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
166 Lê Nam Thành 031902335 NPSC 872 4/5 Kỹ thuật-AT 08-04-2021 Đang làm việc
167 Phạm Trường Giang 091722350 XL, SC & TN 706 4/5 TN, SC và XLĐ 08-04-2021 Đang làm việc
168 Lê Tiến Đạt 063466221 Lào Cai 889 3/5 Thí Nghiệm Điện 09-10-2021 Đang làm việc
169 Nguyễn Việt Dũng 034082002754 Thái Bình 867 5/5 CBATCT 04-08-2021 Đang làm việc
170 Dương Thị Như 091712971 Thái Nguyên đang cập nhật 3/5 Sửa chữa MBA 30-11--0001 Đang làm việc
171 Nguyễn Thị Thu Hà 091626926 Thái Nguyên không có Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
172 Đào Minh Tuyến 063550146 Thái Bình 819 5/5 TN, SC và XLĐ 09-09-2021 Đang làm việc
173 Đan Tuấn Anh 0368883006426 Hà Nam 368 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
174 Nguyễn Công Phượng 037075002373 Hà Nam 742 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
175 Trần Quang Trọng 035076003320 Hà Nam 370 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
176 Tạ Vũ Dũng 168195469 Hà Nam 356 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
177 Nông Quang Duy 081048180 Lạng Sơn 864 4/5 Thiết Kế 08-04-2021 Đang làm việc
178 Nguyễn Tuấn Trường 168490202 Hà Nam 732 3/5 Thí Nghiệm Điện 09-09-2021 Đang làm việc
179 Nguyễn Tiến Mạnh 035094001642 Hà Nam x 3/5 Lái Xe 09-09-2021 Đang làm việc
180 Nguyễn Thanh Xuân 164160100 Hà Nam 367 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 09-09-2021 Đang làm việc
181 Bùi Văn Lập 034083012284 Thái Bình 818 5/5 TN, SC và XLĐ 04-08-2021 Đang làm việc
182 Nguyễn Minh Trang B 022198004189 Quảng Ninh Đang cập nhật 3/5 Thiết Kế 19-08-2021 Đang làm việc
183 Nguyễn Minh Trang A 101340252 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Kế Toán 09-08-2021 Đang làm việc
184 Đỗ Văn Hữu 113489657 Hòa Bình Chưa có 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
185 Nguyễn Văn Hương 113146478 Hòa Bình Chưa có 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
186 Nguyễn Văn Điệp 113776828 Hòa Bình Chưa có 3/5 TN, SC và XLĐ 30-11--0001 Đang làm việc
187 Nguyễn Văn Thương 113146591 Hòa Bình Chưa có 3/5 Lái Xe 30-11--0001 Đang làm việc
188 Trần Hải Đăng 133243627 Bắc Giang 878 3/5 Thí Nghiệm Điện 09-07-2021 Đang làm việc
189 Phạm Đình Chiến 113059164 Hòa Bình 914 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
190 Phạm Thanh Hải 100982021 Quảng Ninh 886 3/5 Thí Nghiệm Điện 07-06-2021 Đang làm việc
191 Nguyễn Thế Bách 026096003514 Vĩnh Phúc 871 3/5 Thiết Kế 08-04-2021 Đang làm việc
192 Nguyễn Thanh Hà đang cập nhật Hà Nam 361 4/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
193 Nguyễn Đình Sáng đang cập nhật Hà Nam 846 3/5 Thiết Kế 21-07-2020 Đang làm việc
194 Hoàng Thế Hải đang cập nhật Hà Nam 358 5/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
195 Lưu Anh Tuấn 183873371 Nghệ An 428 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
196 Nguyễn Quốc Việt 186664060 Hà Tĩnh 760 3/5 Thiết Kế 07-09-2020 Đang làm việc
197 Phan Công Quý 18447418 Hà Tĩnh 761 3/5 Thiết Kế 07-09-2020 Đang làm việc
198 Dương Như Cương 184168812 Hà Tĩnh 756 3/5 Tổng Hợp 29-04-2020 Đang làm việc
199 Đàm Trường Giang 080523110 Cao Bằng 333 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 05-12-2020 Đang làm việc
200 Đinh Quang Huấn 080422663 Cao Bằng 330 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 05-12-2020 Đang làm việc
201 Nguyễn Văn Chiến 040205269 Điện Biên 347 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-12-2020 Đang làm việc
202 Phan Tiến Dũng 040290122 Điện Biên 349 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
203 Nguyễn Quang Hải 040209851 XL, SC & TN 344 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 05-05-2023 Đang làm việc
204 Nguyễn Quang Phúc 040240770 Điện Biên 348 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
205 Lê Văn Vượng 186197750 Nghệ An 570 4/5 Thiết Kế 07-01-2020 Đang làm việc
206 Nguyễn Hồng Tuấn 182494505 Nghệ An 569 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
207 Nguyễn Minh Phương 186181705 Nghệ An 557 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
208 Trịnh Phương Thức 187758084 Nghệ An 554 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
209 Hồ Anh Tuấn 183128366 Nghệ An 558 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
210 Hồ Sỹ Lâm 182134225 Nghệ An 559 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
211 Tống Khắc Dũng 181414950 Nghệ An 553 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
212 Nguyễn Huy Vượng 172294464 Thanh Hóa 46 4/5 CBATCT 30-11--0001 Đang làm việc
213 Đinh Văn Dũng 187097674 Nghệ An 510 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
214 Trần Xuân Tùng 182357410 Nghệ An 571 4/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
215 Nguyễn Công Tạo 181763854 Nghệ An 561 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
216 Trần Trọng Tưởng 183413559 Nghệ An Đang cập nhật 5/5 Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
217 Nguyễn Thành Viên 186295984 Nghệ An 910 5/5 Kỹ thuật-AT 30-11--0001 Đang làm việc
218 Lê Vũ Khiêm 182193006 Nghệ An Đang cập nhật 5/5 Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
219 Đào thị Minh Tâm 186197761 Nghệ An 564 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
220 Trần thị Anh Nhi 186551283 Nghệ An 563 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
221 Nguyễn Kế Sự 182494138 Nghệ An 552 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
222 Đặng Phước Long 182487612 Nghệ An 550 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
223 Nguyễn Xuân An 183143691 Nghệ An 675 3/5 Lái Xe 30-06-2019 Đang làm việc
224 Hoàng Thị Bích Hậu 186320922 Nghệ An 833 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
225 Nguyễn Huy Hồng 180473042 Nghệ An 556 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
226 Đậu Ngọc Lam Cường 186197295 Nghệ An 560 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
227 Nguyễn Văn Chánh 187430137 Nghệ An 736 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
228 Ông thị Cảnh 182045306 Nghệ An 834 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
229 Đặng Văn Thế 186116921 Nghệ An 762 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
230 Lê Văn Thuận 186383056 Nghệ An 512 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
231 Phạm thị Huyền Mai 182494636 Nghệ An 836 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
232 Trần thị Huyền Thương 186350635 Nghệ An 565 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
233 Đoàn Mạnh Cường 182193238 Nghệ An 551 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
234 Trần Thị Yến 186037067 Nghệ An 562 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
235 Phan Bá Thuận 186370749 Nghệ An 524 5/5 CBATCT 29-04-2020 Đang làm việc
236 Trần Mạnh Dũng 182426491 Nghệ An 567 5/5 CBATCT 29-04-2020 Đang làm việc
237 Lê Thị Thành 040212533 Hà Tĩnh 427 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
238 Lê Anh Tuấn 183141967 Hà Tĩnh 430 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
239 Lê Quý Thắng 183662407 Hà Tĩnh 429 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
240 Đoàn Ngọc Bảo 183179424 Hà Tĩnh 431 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
241 Dương Thế Anh 183167603 Hà Tĩnh 432 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
242 Mai Khắc Sơn 183155504 Hà Tĩnh 434 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
243 Nguyễn Văn Như 183807100 Hà Tĩnh 435 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
244 Ngô Thanh Giáo 183362198 Hà Tĩnh 436 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
245 Nguyễn Văn Chinh 183228913 Hà Tĩnh 437 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
246 Đặng Văn Dũng 182436061 Hà Tĩnh 438 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
247 Lê Kim Tuấn 183315614 Hà Tĩnh 439 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
248 Lê Khắc Tuấn 183313734 Hà Tĩnh 440 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-12-2019 Đang làm việc
249 Phạm Đức Hạnh 183938049 Hà Tĩnh 441 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
250 Đoàn Hải Nam 183012230 Hà Tĩnh Thu hồi 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Nghỉ/Chuyển
251 Nguyễn Khắc Phong 183002523 Hà Tĩnh 425 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
252 Nguyễn Quang Hưng 183308745 Hà Tĩnh 424 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
253 Nguyễn Đăng Hùng 038077005591 Thanh Hóa 122 5/5 Sửa chữa MBA 06-08-2020 Đang làm việc
254 Bùi Minh Đức 172986669 Thanh Hóa 123 4/5 Thiết Kế 06-05-2020 Đang làm việc
255 Lê Minh Sửu 170671316 Thanh Hóa 121 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 06-05-2020 Đang làm việc
256 Nguyễn Thanh Hải 038076005724 Thanh Hóa 119 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 06-05-2020 Đang làm việc
257 Trần Văn Tịnh 118.19/NPSC Thanh Hóa 118 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 06-05-2020 Đang làm việc
258 Nguyễn Trọng Hoài 151324330 Thanh Hóa 117 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 06-05-2020 Đang làm việc
259 Lê Văn Lân 171319025 Thanh Hóa 116 5/5 CBATCT 06-05-2020 Đang làm việc
260 Nguyễn Văn Dũng 038062005720 Thanh Hóa 115 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
261 Bùi Thanh Sơn 171818499 Thanh Hóa 114 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
262 Nguyễn Thanh Tùng 173347721 Thanh Hóa 113 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
263 Trịnh Văn Cơ 038072001182 Thanh Hóa 112 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
264 Lê Anh Thế 038083010188 Thanh Hóa 111 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
265 Nguyễn Văn Thùy 171818931 Thanh Hóa 110 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
266 Nguyễn Văn Tiền 142086501 Thanh Hóa 109 5/5 Sửa chữa MBA 06-05-2020 Đang làm việc
267 Nguyễn Đăng Phong 131045544 Thanh Hóa 107 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
268 Lê Đức Quang 038083000577 Thanh Hóa 106 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
269 Phạm Anh Tuấn 172003719 Thanh Hóa 105 5/5 Tổng Hợp 06-05-2020 Đang làm việc
270 Nguyễn Xuân Tuấn 038081008370 Thanh Hóa 104 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
271 Trần Đức Thảo 171195471 Thanh Hóa 103 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
272 Nguyễn Hữu Mạnh 038074001464 Thanh Hóa 101 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
273 Tào Minh Trọng 038084008904 Thanh Hóa 100 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
274 Đặng Long Tuyên 038084000980 Thanh Hóa 97 5/5 Thiết Kế 06-05-2020 Đang làm việc
275 Nguyễn Nam Thành 172618511 Thanh Hóa 96 5/5 Thiết Kế 06-05-2020 Đang làm việc
276 Nguyễn Duy Thắng 171871853 Thanh Hóa 94 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-05-2020 Đang làm việc
277 Đới Sỹ Hưng 038078008068 Thanh Hóa 93 5/5 CBATCT 06-04-2020 Đang làm việc
278 Nguyễn Đức Tuân 171883159 Thanh Hóa 92 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 06-04-2020 Đang làm việc
279 Nguyễn Hoàng Anh 171765281 Thanh Hóa 91 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 06-04-2020 Đang làm việc
280 Nguyễn Văn Tùng 171739170 Thanh Hóa 90 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 06-04-2020 Đang làm việc
281 Phạm Thanh Hải 171624555 Thanh Hóa 99 5/5 Thí Nghiệm Điện 06-04-2020 Đang làm việc
282 Trần Mạnh Cường 171748274 Thanh Hóa 95 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
283 Thiều Kim Tùng 132248795 Phú Thọ 770 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
284 Phạm Thị Thu Hà 131361356 Phú Thọ 840 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
285 Đỗ Hoàng Thi 131395665 Phú Thọ 838 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
286 Lê Văn Chiến 132104218 Phú Thọ 771 3/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
287 Nguyễn Mạnh Hoàn 131647456 Phú Thọ 839 5/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
288 Hoàng Tiến Dũng 131117084 Phú Thọ 768 5/5 Kỹ thuật-AT 29-04-2020 Đang làm việc
289 Vi Quang Thắng 070654666 Tuyên Quang 83 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
290 Ngô Duy Linh 070883743 Tuyên Quang 86 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
291 Nguyễn Thanh Tường 095248442 Bắc Kạn Không có Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
292 Lê Thanh Hường 090918800 Bắc Kạn Không có Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
293 Vũ Thị Phương 095074326 Bắc Kạn 228 4/5 TN, SC và XLĐ 21-07-2020 Đang làm việc
294 Nguyễn Văn Chuẩn 012324995 Bắc Kạn 764 5/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
295 Ma Văn Quyền 091641926 Bắc Kạn 763 4/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
296 Nông Đỗ Thuận 080477072 Cao Bằng 339 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
297 Lê Văn Chỉnh 085090106 Cao Bằng 338 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
298 Vũ Xuân Chung 085059858 Cao Bằng 327 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
299 Tăng Khánh Nhân 080400521 Cao Bằng 321 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
300 Phan Tiến Dũng 080468368 Cao Bằng 328 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
301 Tống Thị Thanh Lan 080402038 Cao Bằng 816 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
302 Trần Kiều Oanh 080478514 Cao Bằng 331 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
303 Nguyễn Quốc Huy 080393024 Cao Bằng 323 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
304 Ngọc Kiên Nghị 080394492 Cao Bằng 324 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
305 Hoàng Quốc Cường 080568037 Cao Bằng 334 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 27-04-2020 Đang làm việc
306 Đàm Thanh Tú 080430318 Cao Bằng 326 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-12-2018 Đang làm việc
307 Đỗ Mạnh Hoàn 070512115 Tuyên Quang 81 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
308 Hoàng Anh Tuấn 070475482 Tuyên Quang 68 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
309 Nguyễn Anh Toàn 070590299 Tuyên Quang 80 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
310 Lê Đức Sơn 070699619 Tuyên Quang 76 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
311 Kim Xuân Tùng 070912781 Tuyên Quang 87 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
312 Trần Văn Việt 070372931 Tuyên Quang 63 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
313 Lê Thị Minh Thu 082153379 Lạng Sơn 547 3/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
314 Ngô Đức Cương 070573556 Tuyên Quang 64 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
315 Đỗ Mạnh Toàn 07086249 Tuyên Quang 65 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
316 Nguyễn Mạnh Hùng 082018650 Lạng Sơn 527 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
317 Phan Thế An 080986426 Lạng Sơn 823 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
318 Nguyễn Thị Huệ 81040399 Lạng Sơn 824 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
319 Đặng Thị Dư 082091036 Lạng Sơn 532 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
320 Lương Văn Lang 080935654 Lạng Sơn 535 5/5 TN, SC và XLĐ 15-05-2019 Đang làm việc
321 Nguyễn Thế Cường 080963223 Lạng Sơn 533 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
322 Nguyễn Tuấn Anh 081025856 Lạng Sơn 545 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
323 Trần Ngọc Sơn 036070003553 Nam Định 844 5/5 Thí Nghiệm Điện 30-11--0001 Đang làm việc
324 Trần Văn Hoàn 036090000579 Nam Định 350 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
325 Lương Anh Tuấn 163396235 Nam Định 702 3/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
326 Hoàng Văn Hải 036091005670 Nam Định 830 3/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
327 Dương Thị Thu Hà 035172000289 Nam Định 829 5/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
328 Vũ Thị Trang 162883984 Nam Định 827 3/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
329 Phạm Hoài Sơn 162759195 Nam Định 826 3/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
330 Nguyễn Văn Viễn 162743094 Nam Định 825 3/5 Sửa chữa MBA 29-04-2020 Đang làm việc
331 Trần Mạnh Cường 161989559 Nam Định 286 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
332 Lê Quang Huy 162431487 Nam Định 285 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
333 Mai Thị Hương Giang 081037419 Lạng Sơn 528 3/5 Hành chính văn phòng 15-05-2019 Đang làm việc
334 Trần Đức Việt 036089005833 Nam Định 290 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
335 Nguyễn Văn Bính 162513585 Nam Định 284 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
336 Bùi Như Chính 036061002455 Nam Định 283 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
337 Vũ Thế Vinh 036078000435 Nam Định 282 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
338 Trần Văn Hảo 036073000254 Nam Định 281 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
339 Nguyễn Đình Hoạt 162294855 Nam Định 280 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
340 Ma Thị Giang 095036429 Bắc Ninh Không có Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
341 Lại Thị Thanh Hà 125399228 Bắc Ninh Không có Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
342 Phạm Thị Bích Nguyệt 125789191 Bắc Ninh Không có Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
343 Lê Trần Tuấn 080982418 Lạng Sơn 544 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
344 Trần Huy Quang 036092003476 Nam Định 292 3/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
345 Trần Duy Phương 163043190 Nam Định 289 4/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
346 Trần Trọng Tài 163033614 Nam Định 288 4/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
347 Đỗ Ngọc Sơn 080960167 Lạng Sơn 526 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
348 Hoàng Thị Tân Phương 125076634 Bắc Ninh Không có Văn phòng Tổng Hợp 03-06-2020 Đang làm việc
349 Nguyễn Ngọc Thanh Tâm 125197102 Bắc Ninh Không có Văn phòng Kế Toán 06-03-2020 Đang làm việc
350 Hoàng Đức Thiện 163148113 Nam Định 291 3/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
351 Nguyễn Văn Huy 017439213 XL, SC & TN 708 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-07-2019 Đang làm việc
352 Đặng Thị Lan 063064174 Lào Cai 795 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
353 Hà Văn Thuận 135260998 XL, SC & TN 705 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-07-2019 Đang làm việc
354 Trần Thị Thoa 063531962 Lào Cai Đang cập nhật Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
355 Lê Thị Thuý Bình 063078474 Lào Cai Đang cập nhật Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
356 Bàn Minh Bôn 063566837 Lào Cai Đang cập nhật Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
357 Thái Thị LInh NHâm 183895440 Lào Cai Đang cập nhật Văn phòng Thủ kho, thủ quỹ, Khác 30-11--0001 Đang làm việc
358 Trần Thanh Sơn 011803081 XL, SC & TN 40 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
359 Từ thị Minh 063017770 Lào Cai Đang cập nhật 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
360 Nguyễn Thị HỒng Dung 063024700 Lào Cai 796 3/5 Thí Nghiệm Điện 30-11--0001 Đang làm việc
361 Nguyễn Ngọc Tú 063338036 Lào Cai 794 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
362 Lê Văn Tân 141968938 XL, SC & TN 38 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
363 Bùi Quốc Dương 063392657 Lào Cai 841 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
364 Trần Viết Tuệ 060741638 XL, SC & TN 37 5/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
365 Nguyễn Thị Thu Hà 063091960 Lào Cai Đang cập nhật 3/5 Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
366 Đỗ Văn Phúc Đang cập nhật Lào Cai 842 3/5 Lái Xe 30-11--0001 Đang làm việc
367 Nguyễn Viết Toàn 091023789 Bắc Ninh 225 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
368 Nguyễn Đình Vân 011821930 XL, SC & TN 36 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
369 Hà Văn Cường 063038685 Lào Cai 628 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 29-04-2020 Đang làm việc
370 Thiều Đình San 172760678 XL, SC & TN 44 4/5 TN, SC và XLĐ 05-05-2023 Đang làm việc
371 Lê Hồng Phú 111448517 XL, SC & TN 34 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
372 Phùng Mạnh Hùng 012935911 XL, SC & TN 42 4/5 Kỹ thuật-AT 05-05-2023 Đang làm việc
373 Nguyễn Mạnh Cường 063481178 Lào Cai Không có Văn phòng Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
374 Lê Đức Anh 125362436 Bắc Ninh 200 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-03-2019 Đang làm việc
375 Khuất Duy Ánh 063466675 Lào Cai Không có Văn phòng Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
376 Trần Xuân Tú 125362071 Bắc Ninh 198 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
377 Lương Ngọc Khương 111962454 XL, SC & TN 31 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
378 Ngô Đức Anh 125468298 Bắc Ninh 197 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
379 Vũ Ngọc Hùng 125243946 Bắc Ninh 196 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
380 Lê Nhất Quyết 00125440749 NPSC 179 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
381 Lê Hưng Thịnh 001086026804 XL, SC & TN 28 4/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
382 Nguyễn Văn Hiếu 063418452 Lào Cai 319 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
383 Cao Xuân Hưng 070935916 Tuyên Quang 88 3/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
384 Nguyễn Quang Dũng 060967228 Lào Cai 317 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
385 Trịnh Đình Sa 095168889 Bắc Kạn 230 5/5 Thiết Kế 21-07-2020 Đang làm việc
386 Vũ Thành Sơn 063040527 Lào Cai 302 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
387 Trần Ngọc Thức 063060811 Lào Cai 301 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
388 Hoàng Trọng Đại 071082999 Tuyên Quang 69 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
389 Lê Ngọc Thành 063355801 Lào Cai 303 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
390 Lê Văn Cao 063119140 Lào Cai 307 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
391 Từ Văn Công 063559380 Lào Cai 312 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
392 Đỗ Quốc Việt 063455115 Lào Cai 304 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
393 Lê Thanh Hường 090918800 Bắc Kạn Không Văn phòng Kinh doanh, Kế toán 30-11--0001 Đang làm việc
394 Trương Văn Tiến 063353555 Lào Cai 316 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
395 Nguyễn Duy Thư 063543290 Lào Cai 315 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
396 Nguyễn Tuấn Thanh 063532579 Lào Cai 318 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
397 Nguyễn Trương Nam 063029667 Lào Cai 306 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
398 Trần Đức Phong 063139535 Lào Cai 305 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
399 Nguyễn Thành Long 063344338 Lào Cai 313 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
400 Lê Thị Huệ 063069542 Lào Cai 310 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
401 Trần Quốc Hoàng 063454589 Lào Cai 314 3/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
402 Phạm Quang Hào 060701827 Lào Cai 308 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
403 Hoàng Anh Nam 063136030 Lào Cai 309 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
404 Tạ Quang Thành 125143916 Bắc Ninh 719 3/5 Thiết Kế 29-07-2019 Đang làm việc
405 Nguyễn Tiên Phong 125093663 Bắc Ninh 703 4/5 Thiết Kế 29-07-2019 Đang làm việc
406 Nguyễn Xuân Phong 125295996 Bắc Ninh 207 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
407 Nguyễn Văn Liêm 001082006194 Bắc Ninh 206 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
408 Lê Sỹ Sáng 125025473 Bắc Ninh 205 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
409 Trần Minh Tuấn 125062013 Bắc Ninh 178 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
410 Nguyễn Xuân Thiện 125034781 Bắc Ninh 177 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
411 Nguyễn Văn Trung 125294744 Bắc Ninh 204 5/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
412 Nguyễn Thanh Tâm 131410814 Bắc Ninh 802 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
413 Đỗ Thị Thúy Hồng 125848962 Bắc Ninh 800 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
414 Nguyễn Thị Yên 125886545 Bắc Ninh 799 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
415 Nguyễn Thị Hoa 125052939 Bắc Ninh 798 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
416 Phạm Văn Sơn 125558437 Bắc Ninh 797 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
417 Trần Mạnh Phúc 132231000 Bắc Ninh 199 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
418 Nguyễn Văn Hà 125248889 Bắc Ninh 720 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-07-2019 Đang làm việc
419 Nguyễn Trí Minh 125074482 Bắc Ninh 803 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
420 Nguyễn Lương Nam 030094001031 Bắc Ninh 801 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
421 Nguyễn Văn Đạt 125626817 Bắc Ninh 185 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
422 Nguyễn Như Tấn 125576958 Bắc Ninh 184 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
423 Đỗ Phú Quyết Đang thực hiện Lai Châu 748 3/5 Thiết Kế 30-11--0001 Đang làm việc
424 Trần Văn trung 163096416 Nam Định Lai Châu 746 3/5 Lái Xe 30-11--0001 Đang làm việc
425 Hà Huy Khanh 125940285 Bắc Ninh 183 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
426 Nguyễn Quốc Dân 045211056 ngayf/03/2016 Lai Châu Lai Châu 493 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
427 Nguyễn Đức Duy 001085004548 Bắc Ninh 195 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
428 Vũ Ngọc Lâm 125320636 Bắc Ninh 190 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
429 Nguyễn Đức Hiếu 045136629 ngày 09/05/2012 Lai Châu Lai Châu 523 4/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
430 Ngô Long Thắng 045121816 ngày 13/07/2012 Lai Châu Lai Châu 522 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
431 Vũ Hải Đăng 125123653 Bắc Ninh 181 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
432 Lê Trung Kiên 145066198 ngày 12/11/2011 Hưng Yên Hưng Yên 521 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
433 Vương Văn Bình 125779131 Bắc Ninh 176 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
434 Trần Minh Đức 040375489 ngày 17/06/2008 Điện Biên Lai Châu 520 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
435 Vũ Văn Ninh 034084009048 Bắc Ninh 189 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
436 Ngô Công Nam 125099127 Bắc Ninh 188 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
437 Bùi Ngọc Dương 162326657 ngày 24/05/2004 Nam Định Lai Châu 519 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
438 Hà Minh Cường 045137372 ngày 28/08/2012 Lai Châu Lai Châu 517 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
439 Nguyễn Văn Nam 125439902 Bắc Ninh 175 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
440 Nguyễn Tú Vương 125149665 Bắc Ninh 174 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
441 Vũ Thị Nhung 04500655 ngày 24/7/2015 Lai Châu Lai Châu 515 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
442 Nguyễn Thị Ngọc 040283000 ngayf/05/2004 Điện Biên Lai Châu 514 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
443 Nguyễn Thị Kim Ngân 045101002 ngày 03/06/2010 Lai Châu Lai Châu 513 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
444 Nguyễn Trường Thịnh 040280800 ngày 02/11/2004 Điện Biên Lai Châu 499 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
445 Phạm Văn Kiên 040194937 ngày 13/09/2008 Điện Biên Lai Châu 505 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
446 Nguyễn Văn Dương 045045106 ngày 27/2/2015 Lai Châu Lai Châu 504 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
447 Bùi Văn Quân 164315218 ngày 25/2/2005 Ninh Bình Lai Châu 497 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
448 Phạm Văn Vương 045055622 ngày 22/10/2007 Lai Châu Lai Châu 494 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
449 Trần Minh Hoàng 045000886 ngày 26/11/2010 CA Lai Châu Lai Châu 508 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
450 Đỗ Vĩnh Hạnh 045002155 ngày 04/03/2009 CA Lai Châu Lai Châu 502 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
451 Nguyễn Thế Anh 070935727 Tuyên Quang 781 3/5 Lái Xe 29-04-2020 Đang làm việc
452 Trần Phương 080362206 Cao Bằng 325 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-12-2019 Đang làm việc
453 Trần Công Huân 090880778 Thái Nguyên 151 5/5 Kỹ thuật-AT 03-06-2020 Đang làm việc
454 Nguyễn Văn Tiến 090997056 Thái Nguyên 160 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
455 Dương Đức Thọ 090786712 Thái Nguyên 147 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
456 Lương Văn Hưng 091102276 Thái Nguyên 146 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
457 Tạ Vũ Tâm 090781787 Thái Nguyên 144 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
458 Nguyễn Hữu Dũng 070459856 Tuyên Quang 484 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
459 Lê Xuân Bình 090691217 Thái Nguyên 165 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
460 Vũ Hồng Tuấn 0141870818 Thái Nguyên 139 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 03-06-2019 Đang làm việc
461 Trịnh Viết Cương 090702700 Thái Nguyên 148 5/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
462 Nguyễn Ngọc Anh 070605889 Tuyên Quang 75 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
463 Đào Hà Nguyên 090579930 Thái Nguyên 156 5/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
464 Nguyễn Văn Hưng 001072002168 Thái Nguyên 154 5/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
465 Lê Hoàng Việt 070481826 Tuyên Quang 66 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
466 Nguyễn Thanh Xuân 070772872 Tuyên Quang 777 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
467 Lương Thu Trang 070837415 Tuyên Quang 779 3/5 Tổng Hợp 29-04-2020 Đang làm việc
468 Phan Đình Thanh 070675135 Tuyên Quang 78 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
469 Đặng Thanh Quỳnh 070921744 Tuyên Quang 85 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
470 Phạm Thị Lan Hương 090954911 Thái Nguyên 171 4/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
471 Nguyễn Thị Thúy Hà 090813340 Thái Nguyên 164 4/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
472 Phan Thùy Ngân 091091221 Thái Nguyên 163 4/5 Sửa chữa MBA 30-11--0001 Đang làm việc
473 Long Thu Hiền 090910352 Thái Nguyên 162 4/5 Sửa chữa MBA 03-06-2020 Đang làm việc
474 Hoàng Quang Dũng 090445139 Thái Nguyên 133 5/5 Sửa chữa MBA 03-06-2020 Đang làm việc
475 Nguyễn Công Vinh 090646272 Thái Nguyên 132 5/5 Sửa chữa MBA 03-06-2019 Đang làm việc
476 Tạ Huy Cường 090792436 Thái Nguyên 134 5/5 Thí Nghiệm Điện 03-06-2019 Đang làm việc
477 Nguyễn Thị Nguyệt Nga 022178003450 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Hành chính văn phòng 30-11--0001 Đang làm việc
478 Lê Ái Quỳnh 101064390 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Thủ kho, thủ quỹ, Khác 30-11--0001 Đang làm việc
479 Chu Thị Thanh Huyền 022176002523 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
480 Nguyễn Thị Thanh Hương 022171001993 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Hành chính văn phòng 30-11--0001 Đang làm việc
481 Hoàng Quỳnh Trang 022182000594 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Kế Toán 30-11--0001 Đang làm việc
482 Nguyễn Thị Minh Tâm 100613133 Quảng Ninh Không cấp Văn phòng Tổng Hợp 30-11--0001 Đang làm việc
483 Đặng Thanh Thúy 100670702 Quảng Ninh 813 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
484 Dương Thu Hà 22174002214 Quảng Ninh 812 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
485 Nguyễn Đức Tân 030066002522 Quảng Ninh 247 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
486 Vũ Minh Phong 100589893 Quảng Ninh 244 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
487 Đặng Ngọc Thưởng 022092000053 Quảng Ninh 255 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
488 Mạc Duy Thức 030086005459 Quảng Ninh 243 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
489 Lê Minh Ngọc 012677461 Quảng Ninh 248 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
490 Đàm Hoài Nam 022085004324 Quảng Ninh 935 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
491 Nguyễn Văn Mạnh 100771737 Quảng Ninh 242 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
492 Nguyễn Văn Lược 022062000704 Quảng Ninh 256 3/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
493 Nguyễn Mạnh Hùng 100915248 Quảng Ninh 252 4/5 Thí Nghiệm Điện 12-05-2019 Đang làm việc
494 Nguyễn Văn Tài 161989316 Nam Định 279 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
495 Phạm Văn Vinh 162874811 Nam Định 300 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
496 Trần Mạnh Tuấn 036092000351 Nam Định 299 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
497 Vũ Đức Toàn 162377497 Nam Định 298 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
498 Trần Ngọc Tiến 162988269 Nam Định 297 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
499 Trần Thị Mai Thanh 162160002 Nam Định 296 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
500 Trần Hồng Phú 162333292 Nam Định 295 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
501 Hà Thương Huyền 22189001971 Quảng Ninh 815 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
502 Trần Việt Ninh 162120609 Nam Định 294 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
503 Lê Thị Hiền 22179001004 Quảng Ninh 814 4/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
504 Đỗ Việt Hưng 090782979 Thái Nguyên 131 5/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
505 Trần Trung Trực 090615292 Thái Nguyên 169 5/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
506 Lê Ngọc Chi 090880720 Thái Nguyên 172 4/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
507 Nguyễn Văn Mạnh 090890355 Thái Nguyên 170 5/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
508 Tống Mạnh Hà 090703772 Thái Nguyên 168 5/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
509 Nguyễn Hữu Hiển 090762967 Thái Nguyên 173 3/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
510 Nguyễn Quang 090023229 Thái Nguyên 166 5/5 Thiết Kế 03-06-2019 Đang làm việc
511 Đào Văn Hiệp 090618647 Thái Nguyên 125 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 03-06-2019 Đang làm việc
512 Phạm Anh Đức 090813337 Thái Nguyên 126 5/5 CBATCT 03-06-2019 Đang làm việc
513 Doãn Ngọc Tứ 151494384 Thái Bình 618 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
514 Hà Quang Tiến 151542516 Thái Bình 619 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
515 Phạm Ngọc Đức 045122091 Thái Bình 509 5/5 TN, SC và XLĐ 15-05-2019 Đang làm việc
516 Bùi Chung Dũng 151326835 Thái Bình 606 5/5 Thí Nghiệm Điện 30-11--0001 Đang làm việc
517 Đỗ Anh Tuấn 034065001501 Thái Bình 611 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
518 Võ Thị Thu Hà 036171000661 Nam Định 278 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
519 Nguyễn Minh Tiến 036080005145 Nam Định 277 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
520 Phạm Văn Hưng 172094682 Điện Biên 346 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
521 Nguyễn Thị Thanh Bình 151205400 Thái Bình 603 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
522 Hà Văn Huy Đang cập nhật Lào Cai 311 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
523 Phạm Xuân Trường 034086009145 Thái Bình 612 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
524 Hồ Sỹ Thanh 040165593 Điện Biên 345 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2020 Đang làm việc
525 Phạm Quốc Việt 151490231 Thái Bình 614 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
526 Bùi Hoàng Long 040280609 Điện Biên 343 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
527 Phan Văn Tiến 150551249 Thái Bình 605 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
528 Vũ Quang Hưng 040240488 Điện Biên 342 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
529 Lương Quốc Khánh 034064004600 Thái Bình 602 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
530 Phạm Thị Lan 150900618 Thái Bình 609 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
531 Lê Quang Tuấn 125666912 Bắc Ninh 187 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
532 Phạm Ngọc Anh 150994655 Thái Bình 607 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
533 Đào Tuấn Mạnh 125183432 Bắc Ninh 192 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
534 Vũ Minh Hải 125276772 Bắc Ninh 191 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Nghỉ/Chuyển
535 Ngô Bá Thao B6035955 Bắc Ninh 194 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
536 Nguyễn Duy Nghiêm 125434054 Bắc Ninh 193 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-12-2019 Đang làm việc
537 Nguyễn Công Trình 038083007690 XL, SC & TN 27 4/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-0203 Đang làm việc
538 Phạm Bá Toàn 0183652800 XL, SC & TN 26 4/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
539 Nguyễn Duy Đoàn 125104983 Bắc Ninh 186 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
540 Nguyễn Thanh Sơn 150043198 Thái Bình 601 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
541 Nguyễn Minh Tuấn 011660999 XL, SC & TN 20 5/5 Kỹ thuật-AT 05-05-2023 Đang làm việc
542 Phạm Tiến Dũng 142390333 XL, SC & TN 17 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
543 Trần Huy Dân 151186532 Thái Bình 597 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
544 Nguyễn Xuân Huyến 125730099 Bắc Ninh 180 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
545 Hoàng Văn Mạnh 36092000306 Nam Định 30 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
546 Nguyễn Văn Thanh 036088000533 XL, SC & TN 22 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
547 Lê Ngọc Hưng 011949095 XL, SC & TN 15 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
548 Nguyễn Đức Hiệp 012205681 XL, SC & TN 14 5/5 Thí Nghiệm Điện 05-05-2023 Đang làm việc
549 Trần Tiến Dũng 036078000651 Nam Định 276 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
550 Trần Huy Trường 162057366 Nam Định 275 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
551 Trần Thanh Tuấn 036085001285 Nam Định 287 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
552 Đào Ngọc Quế 162249321 Nam Định 274 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
553 Nguyễn Ngọc Long 162098568 Nam Định 273 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
554 Vũ Thị Ngọc Bích 036182006938 Nam Định 271 4/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
555 Phạm thị Hảo đang cập nhật Hà Nam 357 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
556 Mai Thị Nga đang cập nhật Hà Nam 360 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
557 Hoàng Thanh Hà 125878455 Bắc Ninh 182 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
558 Đỗ Thị Hoa 113439254 Hòa Bình 785 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
559 Tạ Thị Thanh Vân 121922177 Bắc Giang 214 3/5 Thủ kho, thủ quỹ, Khác 15-05-2019 Đang làm việc
560 Lê Đăng Thành 012445816 Bắc Giang 216 3/5 Hành chính văn phòng 15-05-2019 Đang làm việc
561 Phạm Văn Diên 121478801 Bắc Giang 209 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
562 Vi Minh Đức 122214986 Bắc Giang 716 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
563 Nguyễn Quang Hưng 121727827 Bắc Giang 776 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
564 Đỗ Huy Quân 121168365 Bắc Giang 210 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
565 Chu Xuân Duy 122066586 Bắc Giang 718 3/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Nghỉ/Chuyển
566 Lê Thị Thắm 121450008 Bắc Giang 775 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
567 Nguyễn Văn Thiệp 121082105 Bắc Giang 773 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
568 Thân Thái Đức 121605535 Bắc Giang 717 4/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
569 Trần Ngọc Vương 125031345 Bắc Giang 217 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
570 Thân Văn Tuấn 121712231 Bắc Giang 715 3/5 Lái Xe 15-05-2019 Nghỉ/Chuyển
571 Nguyễn Trường Lâm 121355849 Bắc Giang 211 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
572 Đỗ Văn Huỳnh 121605610 Bắc Giang 212 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
573 Hoàng Vũ Thiện 121364170 Bắc Giang 213 5/5 TN, SC và XLĐ 15-05-2019 Đang làm việc
574 Trần Gia Nhật 121190562 Bắc Giang 208 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
575 Tạ Văn Toàn 121472744 Bắc Giang 215 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
576 Đào Tiến Đạt 162272646 Nam Định 269 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
577 Nguyễn Tiến Dũng 073269879 Nam Định 270 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
578 Lại văn Hiệp 168453450 Hà Nam 359 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
579 Tống Anh Tuấn 162252904 Nam Định 268 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
580 Vũ Mạnh Điệp 036085007522 Nam Định 267 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
581 Phạm Đình khởi 162099373 Nam Định 293 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
582 Lê Duy Băng 162048702 Nam Định 272 5/5 Sửa chữa MBA 15-05-2019 Đang làm việc
583 Phạm Đình Nguyện 162570328 Nam Định 266 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
584 Đinh Quang Tiến 161922877 Nam Định 265 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
585 Hoàng Quang Huy 060841685 Yên Bái 62 4/5 Thí Nghiệm Điện 08-10-2019 Đang làm việc
586 Lương Hồng Hiệp 060899487 Yên Bái đang cập nhật 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
587 Nguyễn Đình Giới 060756881 Yên Bái 744 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
588 Nguyễn Xuân Trường 060669976 Yên Bái 500 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
589 Nguyễn Trọng Cầu 060592956 Yên Bái 729 3/5 Lái Xe 15-05-2019 Đang làm việc
590 Lê Anh Vũ 060763468 Yên Bái 726 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
591 Phạm Trung Hiếu 022091001957 Quảng Ninh 254 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
592 Phạm Tiến Thành 060973286 Yên Bái 727 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
593 Đặng Tất Bình 022088002518 Quảng Ninh 250 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
594 Lê Thị Hà 100644111 Quảng Ninh 251 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
595 Phạm Minh Hằng 100749584 Quảng Ninh 934 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
596 Lại Minh Hà 060949631 Yên Bái 7 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
597 Vũ Đức Hạnh 022083003179 Quảng Ninh 240 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
598 Nguyễn Minh Đức 060919471 Yên Bái 6 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
599 Vũ Đình Hoàng 100791638 Quảng Ninh 241 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
600 Lê Minh Hải 100494094 Quảng Ninh 239 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
601 Nguyễn Văn Khoát 100391981 Quảng Ninh 238 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
602 Dương Đình Tú 022089000598 Quảng Ninh 263 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
603 Phạm Thị Phương Thúy 060816633 Yên Bái 728 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
604 Phạm Minh Thanh 100771274 Quảng Ninh 262 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
605 Nguyễn Đình Thắng 022087000818 Quảng Ninh 261 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
606 Đoàn Thanh Hải 022082000508 Quảng Ninh 656 3/5 Lái Xe 30-06-2019 Đang làm việc
607 Nguyễn Hữu Trung 022073002127 Quảng Ninh 236 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
608 Trần Văn Thành 100420160 Quảng Ninh 237 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
609 Hoàng Tuấn Tú 100621911 Quảng Ninh 232 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
610 Hoàng Văn Bằng 100742189 Quảng Ninh 258 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
611 Nguyễn Xuân Hóa 100982273 Quảng Ninh 234 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
612 Nguyễn Thế Phương 131412797 Phú Thọ 586 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
613 Bùi Trọng Nghị 131211194 Phú Thọ 588 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
614 Lò Văn Thịnh 060749434 Yên Bái 725 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-07-2019 Đang làm việc
615 Ngô Hải 131361990 Phú Thọ 587 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
616 Lê Tuấn Anh 060912635 Yên Bái 8 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
617 Vũ Văn Thành 125170370 Phú Thọ 589 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
618 Trần Anh Tuấn 060467999 Yên Bái 4 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
619 Chu Ngọc Sơn 131302504 Phú Thọ 582 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
620 Dương Quỳnh Nga 132287592 Phú Thọ 590 5/5 TN, SC và XLĐ 15-05-2019 Đang làm việc
621 Phạm Thanh Long 113070127 Hòa Bình 458 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
622 Nguyễn Ngọc Hưng 060520890 Yên Bái 5 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
623 Nguyễn Đức Phúc 060582688 Yên Bái 857 5/5 TN, SC và XLĐ 20-04-2020 Đang làm việc
624 Phạm Văn Sơn 5200301035 Yên Bái 3 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
625 Đinh Nhữ Anh 070699620 Tuyên Quang 71 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
626 Trần Thanh Hoàn 070697659 Tuyên Quang 82 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
627 Trần Thanh Hải 060496448 Yên Bái 2 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
628 Trần Văn Đoàn 070695058 Tuyên Quang 84 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
629 Nguyễn Tuấn Vũ 070697933 Tuyên Quang 73 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
630 Đặng Thái Hậu 8080007411 Yên Bái 724 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-07-2019 Đang làm việc
631 Đặng Việt Hùng 001075004132 XL, SC & TN 13 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
632 Ấu Hồng Hiển 07114707 Tuyên Quang 79 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
633 Tường Thế Thành 050366923 Sơn La 784 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
634 Tô Thị Hiền 050337494 Sơn La 782 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
635 Nguyễn Văn Hanh 050973406 Thái Bình 783 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
636 Hoàng Thị Thu Hà 050415097 Sơn La 422 3/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
637 Hoàng Văn Xương 050484807 Sơn La 420 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
638 Hoàng Thị Hồng Điệp 050387669 Sơn La 421 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
639 Tòng Văn Hoàng 050389475 Sơn La 416 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
640 Lương Hoàng Vũ 07099119 Tuyên Quang 72 3/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
641 Vũ Công Thái 050410202 Sơn La 411 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
642 Thẩm Thị Sen 73186469 Hà Giang 790 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
643 Nguyễn Hữu Luyện 113133399 Hòa Bình 463 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
644 Nguyễn Xuân Tiến 050518232 Sơn La 395 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
645 Tống Minh Tuấn 113156330 Hòa Bình 455 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
646 Tòng Văn Bình 050468583 Sơn La 394 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 21-07-2020 Đang làm việc
647 Phạm Ngọc Huyên 113064506 Hòa Bình 457 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
648 Bùi Ngọc Phương 113287858 Hòa Bình 459 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
649 Lê Văn Thăng 095056507 Bắc Kạn 218 5/5 Kỹ thuật-AT 21-07-2020 Đang làm việc
650 Lê Văn Khanh 113511250 Hòa Bình 452 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
651 Nguyễn Quang Hải 113091553 Hòa Bình 462 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
652 Lê Văn Sỹ 131053964 Phú Thọ 580 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
653 Hà Thị Mai 113156928 Hòa Bình 786 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
654 Hà Văn Quý 050404133 Sơn La 408 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
655 Phạm Thị Ngọc Hoa 113324802 Hòa Bình 447 3/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2020 Đang làm việc
656 Nguyễn Văn Tuệ 113361795 Hòa Bình 448 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
657 Cà Văn Xươi 050054124 Sơn La 393 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Nghỉ/Chuyển
658 Nguyễn Chung Chính 131506813 Phú Thọ 578 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
659 Nguyễn Thị Thái Phương 113205221 Hòa Bình 787 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2020 Đang làm việc
660 Nguyễn Thị Lệ Thủy 113131747 Hòa Bình 454 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
661 Phạm Quang Thắng 131000247 Phú Thọ 581 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
662 Phạm Ngọc Thành 050261525 Sơn La 406 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
663 Phạm Đình Nghĩa 131163711 Hòa Bình 453 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
664 Hà Duy Thanh 050400336 Sơn La 405 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
665 Trần Thị Ký 113051058 Hòa Bình 451 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
666 Lê Văn Quyền 113033999 Hòa Bình 465 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
667 Nguyễn Đức Giang 113003697 Hòa Bình 464 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
668 Chử Minh Hùng 131607420 Phú Thọ 592 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
669 Hoàng Năng Lượng 050366393 Sơn La 403 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
670 Tô Anh Hoàng 050400209 Sơn La 402 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
671 Phùng Tuấn Linh 131509691 Phú Thọ 591 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
672 Nguyễn Lâm Giang 050292464 Sơn La 401 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
673 Lê Quốc Huy 050832333 Sơn La 392 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
674 Nguyễn Đức Việt 131344172 Phú Thọ 593 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
675 Nguyễn Việt Dũng 050222421 Sơn La 389 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
676 Chu Việt Phương 131349135 Phú Thọ 575 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
677 Quàng Văn Trường 050299428 Sơn La 388 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
678 Lê Thị Thu Thạo 035190001535 Hưng Yên 792 3/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
679 Đào Ngọc Minh 033079001242 Hưng Yên 791 4/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2020 Đang làm việc
680 Đào Ngọc Lợi 050222745 Sơn La 387 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
681 Ngô Thị Thu Hiền 145640346 Hưng Yên 735 3/5 Thiết Kế 15-05-2020 Đang làm việc
682 Nguyễn Việt Dũng 145580824 Hưng Yên 699 3/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2020 Đang làm việc
683 Bùi Văn Hưng 050349864 Sơn La 386 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
684 Mai Công Cường 034081002431 Hưng Yên 668 3/5 Lái Xe 30-06-2019 Đang làm việc
685 Nguyễn Văn Lương 050298848 Sơn La 385 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
686 Hoàng Anh Phương 095010855 Bắc Kạn 696 4/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
687 Vũ Dũng Sỹ 050351693 Sơn La 384 5/5 Hành chính văn phòng 15-05-2019 Đang làm việc
688 Đào Duy Hùng 095159935 Bắc Kạn 695 5/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
689 Nguyễn Tân Cương 050553612 Sơn La 845 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 21-07-2020 Đang làm việc
690 Phạm Quốc Oai 033080004514 Hưng Yên 41 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
691 Lê Tuấn Anh 145263865 Hưng Yên 377 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
692 Bùi Xuân Phúc 050997247 Sơn La 383 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
693 Đào Đức Đại 033082000453 Hưng Yên 375 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
694 Vũ Việt Hùng 145067282 Hưng Yên 379 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
695 Nông Minh Hoàng 095030496 Bắc Kạn 221 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
696 Bùi Danh Nghĩa 145530603 Hưng Yên 378 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
697 Nguyễn Tiến Điệp 050043265 Sơn La 381 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Nghỉ/Chuyển
698 Nguyễn Văn San 045189178 Hưng Yên 495 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
699 Phạm Như Công 033084004913 Hưng Yên 376 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
700 Trần Viết Giang 145507491 Hưng Yên 373 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
701 Phạm Ngọc Huấn 033084003936 Hưng Yên 374 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
702 Hồ Bá Hữu 145857428 Hưng Yên 380 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
703 Phạm Ngọc Thành 019096000039 Hưng Yên 700 3/5 Thiết Kế 15-10-2019 Đang làm việc
704 Nguyễn Văn Thu 241396027 Hưng Yên 734 3/5 Thiết Kế 15-10-2019 Đang làm việc
705 Nông Thái Sơn 095009605 Bắc Kạn 223 4/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
706 Phạm Văn Thanh 145612288 Hưng Yên 353 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
707 Nguyễn Ngọc Hưng 070597158 Tuyên Quang x 5/5 Thủ kho, thủ quỹ, Khác 15-05-2019 Đang làm việc
708 Nông Văn Hoạt 095097428 Bắc Kạn 226 4/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Đang làm việc
709 Nguyễn Văn Tình 034079005914 Hưng Yên 372 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
710 Dương Văn Dũng 050319691 Sơn La 382 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
711 Đặng Đình Hải 095169889 Bắc Kạn 219 5/5 Kỹ thuật-AT 21-07-2020 Đang làm việc
712 Phạm Khắc Thành 034079001997 Hưng Yên 369 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
713 Mai Ngọc Sơn đang cập nhật Hà Giang 731 4/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
714 Mai Tân Tiến 073011109 Hà Giang 730 3/5 Lái Xe 15-05-2019 Đang làm việc
715 Hoàng Trung Thành 073079756 Hà Giang 491 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
716 Đỗ Văn Trọng 073009270 Hà Giang 490 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
717 Phạm Trung Tuyên 073334972 Hà Giang 489 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
718 Hoàng Văn Quân 073174684 Hà Giang 487 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
719 Trần Ngọc Phương 172014280 Hà Giang 486 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
720 Ngô Quốc Cường 011839585 Hà Giang 485 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
721 Nguyễn Đức Đàn 073316375 Hà Giang 483 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
722 Lục Thị Diệp Hằng 073072346 Hà Giang 482 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
723 Trần Thị Thủy 073082786 Hà Giang 481 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
724 Ninh Ngọc Anh 073155871 Hà Giang 480 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
725 Viên Nhật Phú 073034332 Hà Giang 479 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
726 Hà Quang Đạo 073011951 Hà Giang 478 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
727 Nguyễn Ngọc Lưu 073134810 Hà Giang 477 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 15-05-2019 Đang làm việc
728 Phạm Quốc Trung 073072247 Hà Giang 476 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
729 Lê Thanh Nam 073187910 Hà Giang 488 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
730 Lê Trung Kiên 073047958 Hà Giang 475 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
731 Nguyễn Thị Lan Hương 073372661 Hà Giang 474 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
732 Đặng Hùng Cường 073072668 Hà Giang 473 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
733 Trần Văn Nhã 73023261 Hà Giang 472 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
734 Nguyễn Quốc Hoàng 073202579 Hà Giang 471 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
735 Đinh Xuân Thắng 130878927 Phú Thọ 577 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
736 Đỗ Minh Chính 073292932 Hà Giang 468 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
737 Trần Cao Luân 073365099 Hà Giang 470 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
738 Hoàng Ngọc Văn 073034086 Hà Giang 469 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
739 Vũ Thị Thu Dung 012696721 Hà Giang 467 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
740 Vũ Đức Minh 113719196 Hòa Bình 450 5/5 Thí Nghiệm Điện 15-05-2019 Đang làm việc
741 Đặng Bá Hồng 113686426 Hòa Bình 466 5/5 Thiết Kế 15-05-2019 Đang làm việc
742 Thái Duy Tuấn 113174958 Hòa Bình 456 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc
743 Phạm Minh Hiếu 113164478 Hòa Bình 446 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
744 Nguyễn Hải Đăng 131204053 Tuyên Quang 77 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
745 Trần Anh Tuấn 135212524 Vĩnh Phúc 767 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Đang làm việc
746 Hoàng Thế Hòa 090834960 Vĩnh Phúc 766 4/5 Sửa Chữa Xây Lắp 29-04-2020 Nghỉ/Chuyển
747 Đoàn Quang Vinh 036086006492 Vĩnh Phúc 837 5/5 Thí Nghiệm Điện 08-04-2021 Đang làm việc
748 Trần Minh Đức 040374371 Vĩnh Phúc 765 5/5 Thí Nghiệm Điện 19-01-2024 Đang làm việc
749 Phạm Ngọc Sơn 135496900 Vĩnh Phúc 738 4/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
750 Nguyễn Duy Hưởng 001075016808 Vĩnh Phúc 737 4/5 Thiết Kế 29-04-2020 Đang làm việc
751 Bùi Kim Tuấn 131471656 Vĩnh Phúc 50 5/5 Tổng Hợp 15-05-2019 Đang làm việc
752 Trần Xuân Trường 135558415 Vĩnh Phúc 58 4/5 Tổng Hợp 21-07-2021 Nghỉ/Chuyển
753 Vũ Xuân Trường 026164001925 Vĩnh Phúc 57 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 21-07-2021 Đang làm việc
754 Hoàng Cao Bằng 135558339 Vĩnh Phúc 56 5/5 Sửa Chữa Xây Lắp 21-07-2020 Nghỉ/Chuyển
755 Vương Ngọc Công 013575968 Vĩnh Phúc 53 5/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2020 Nghỉ/Chuyển
756 Hoàng Văn Châm 135397753 Vĩnh Phúc 54 5/5 Thí Nghiệm Điện 21-07-2021 Đang làm việc
757 Bùi Việt Dũng 026085001533 Vĩnh Phúc 61 5/5 Thí Nghiệm Điện 29-04-2020 Đang làm việc
758 Đỗ Chí Đạt 013396932 Vĩnh Phúc 48 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 21-07-2020 Đang làm việc
759 Phạm Văn Ngọc 135083296 Vĩnh Phúc 47 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 08-04-2021 Đang làm việc
760 Thiều Chí Chính 135037642 Vĩnh Phúc 60 4/5 Kỹ thuật-AT 21-07-2020 Đang làm việc
761 Phạm Thanh Hà 100572270 Quảng Ninh 235 5/5 Kỹ thuật-AT 15-05-2019 Đang làm việc
762 Nguyễn Văn Hải 02208000997 Quảng Ninh 233 5/5 CBATCT 15-05-2019 Đang làm việc
763 Nguyễn Văn Minh 100318115 Quảng Ninh 231 5/5 Quản lý/Lãnh đạo 15-05-2019 Đang làm việc